Max Giải pháp công nghệ toàn diện.

Ứng dụng công nghệ trả tiền qua thiết bị di động

 Có khá nhiều ứng dụng được phát triển không nhắm tới thiết bị di động, nên nhiệm vụ lớn nhất là thích ứng những ứng dụng đó với thiết bị này. Hơn nữa, thiết bị di động có một số chức năng chưa sẵn sàng hoặc không hữu ích đối với các thiết bị cố định, trong đó có cả khả năng xác định vị trí không gian hiện tại của thiết bị. Đó là lý do khiến cho những ứng dụng mới dành cho thiết bị di động không thể chạy êm trên các thiết bị cố định. Tuy nhiên, khi các ứng dụng được thông qua theo cách này, đôi khi lại có thêm những chức năng mới. Nhờ vậy, một số ứng dụng giải pháp ứng dụng cthanh toán qua thiết bị di động có thể được thực hiện với sự chứng thực trên hệ thống mạng GSM.

Ứng dụng công nghệ trả tiền qua thiết bị di động

Thanh toán qua thiết bị di động

Thanh toán qua thiết bị di động là một ứng dụng quan trọng Thanh toán qua thiết bị di động (mPayment) được nhiều chuyên gia coi như một ứng dụng quan trọng nhất của các thiết bị di động. mPayment có thể được thực hiện với sự hỗ trợ của thiết bị di động. Hai phương pháp khác biệt nổi bật ở đây là:

1. Thích ứng giải pháp thanh toán điện tử hiện có cho thiết bị di động.

2. Phát triển các giải pháp mới dành riêng cho thiết bị di động. Đối với các thiết bị di động sử dụng dịch vụ GSM, giải pháp thứ hai có vẻ hấp dẫn hơn do có thể dùng việc xác thực trên mạng GSM. Tài khoản được nhận ra dựa trên hóa đơn điện thoại. Phần lớn các giải pháp thanh toán trên điện thoại di động được sử dụng hiện nay đều được phát triển từ giao dịch vi thanh toán.

Các vai trò khác nhau được xác định trong mPayment là: người mua, người muốn trả tiền cho sản phẩm qua thiết bị di động của mình, và người bán, người cung cấp sản phẩm. Hoạt động giao tiếp có thể xảy ra thông qua nhà cung cấp dịch vụ viễn thông, và quy trình thanh toán được kiểm soát bởi tổ chức tài chính. Tùy theo giải pháp mPayment, vai trò của các bên mua bán có thể được thực hiện theo mẫu chuẩn hoặc được tiến hành tự do. Bên cạnh đó, yêu cầu của các giải pháp mPayment rất khác nhau. Ngoài giao dịch an toàn, người mua cũng muốn được giữ kín danh tính: trong số những người trực tiếp tham gia giao dịch, chỉ có rất ít đối tác có thể xem được tình trạng tài chính của người mua. Tuy nhiên, người bán lại muốn chắc chắn về việc sẽ nhận được tiền. Cạnh tranh đang diễn ra khá mạnh mẽ giữa nhà cung cấp dịch vụ viễn thông và các tổ chức tài chính, bởi người ta đã nhận thấy tính hấp dẫn đối với bên cung cấp dịch vụ viễn thông khi đi kèm với vai trò của dịch vụ tài chính.

Cơ hội trên thị trường thanh toán qua thiết bị di động

Các giải pháp mPayment hứa hẹn những cơ hội trên thị trường:

▪ Điện thoại di động hiện tại có thể được sử dụng rộng rãi và không cần thay đổi phần cứng.

▪ Các giải pháp mPayment đã được giới thiệu khá đơn giản đối với người sử dụng.

▪ Hoạt động kế toán có thể tiến hành thuận tiện với hóa đơn điện thoại.

▪ Các doanh nghiệp viễn thông rất quan tâm tới việc giới thiệu thành công của những giải pháp này, vì chúng hứa hẹn đem thêm những nguồn thu nhập trực tiếp. Số lượng khách hàng cũng có thể gia tăng theo cách này.

Các nỗ lực chuẩn hóa

Như vậy, để các giải pháp nêu trên phổ biến rộng rãi thì chúng phải dễ dàng chuyển vùng như mạng GSM: có khả năng sử dụng ở khắp mọi nơi. Vì thế, cần phải có một tiêu chuẩn chung. Có khá nhiều nỗ lực nhằm đạt được chuẩn chung này. Năm 2003, Hiệp hội Dịch vụ Thanh toán Di động (Mobile Payment Services Association) được thành lập, với mục tiêu phát triển một chuẩn chung cho mPayment. Các thành viên của hiệp hội là Vodafone, TMobile, Orange, Telefónica Móviles, và một số công ty khác.

Câu hỏi quan trọng là: Các tổ chức tài chính truyền thống đóng vai trò gì trong chuẩn này? Cũng giống như các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông, việc tạo lập chuẩn này có ý nghĩa rất quan trọng đối với các tổ chức tài chính bởi giao dịch tài chính là quy trình kinh doanh quan trọng nhất của họ. Do đó, có thể giả định rằng các tổ chức tài chính và các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông sẽ phối hợp cùng nhau để đưa ra chuẩn mPayment chung.

Với những ứng dụng công nghệ trong các hình thức thanh toán bằng thiết bị di động để mang đến những sản phẩm chất lượng cho người dùng, mang đến sự thuận tiện khi sử dụng ứng dụng trong thanh toán và các giao dịch trực tuyến.

Công nghệ

You cannot copy content of this page